متعلقات
فیزیوتول نقره

موارد مصرف: برای زخم‏های با ترشح کم تا زیاد. زخم‏ هایی که ترمیم آنها بدلیل عفونت به تاخیر افتاده و یا خطر ایجاد عفونت در زخم وجود دارد. زخم‏ های مزمن مانند زخم ‏های عروقی پا، زخم‏ه...

اترک تین

موارد مصرف: مراقبت از پای دیابتیک و پیشگیری از بروز زخم دیابتیک   مکانیسم عمل: تقریبا تمامی مبتلایان به دیابت ملیتوس (نوع اول یا دوم) به نحوی درگیر مشکلات پوستی هستند. شایع‏ ترین مشکل پوستی ا...

ژل پیوریلون

موارد مصرف: دبریدمان بافت نکروز سیاه یا زرد رنگ به روش اتولیتیک مکانیسم عمل:  پانسمان هیدروژل کلوپلاست، ژل پیوریلون (Purilon) نام دارد. این نام برگرفته از کلمه Pure به معنی خالص است، چرا که در ژل...