بیاتین
بیاتین

  موارد مصرف:        زخم‏ های با ترشح کم تا زیاد در انواع زخم‏های فشاری، زخم پای دیابتیک غیر عفونی و زخم ‏های عروقی پا. از بیاتین می‏ توان در درمان زخم &r...

بیاتین نقره

موارد مصرف: مشابه بیاتین با قابلیت کاربرد روی زخم‏های عفونی، مستعد به عفونت و زخم‏هایی که درمان آنها برای مدت قابل توجهی متوقف مانده است.  مکانیسم عمل: بیاتین نقره متعلق به گروه Hydroacti...

بیاتین سوپر

موارد مصرف: زخم های با ترشح کم تا زیاد در تمام مراحل درمان   مکانیسم عمل:  بیاتین سوپر (آلیون) نوآوری منحصر به فرد کلوپلاست در بین تمام پانسمان‏های مدرن است. می‎توان به نوعی این...

بیاتین آلژینات

موارد مصرف: انواع زخم‏های حاد یا مزمن بصورت حفره‏ای یا سطحی با اگزودای متوسط تا زیاد   مکانیسم عمل: بیاتین آلژینات (سیسورب) یک پانسمان از گروه آلژینات‏ها است. آلژینات کلسیم  ماده...

بیاتین آلژینات نقره

موارد مصرف: مشابه بیاتین آلژینات (سیسورب)، با قابلیت کاربرد روی زخم‏های عفونی یا مستعد به عفونت و زخم‏هایی که درمان آنها برای مدت قابل توجهی به دلیل وجود باکتری در زخم متوقف مانده است.  &...